Dzierżawa samochodu, zwana z angielskiego "leasing" jest bardzo mało popularną formą używania samochodu wśród naszych rodaków. Jedną z głównych przyczyn jest prawdopodobnie trochę bardziej skomplikowana terminologia angielska i trudniejsze do zrozumienia zasady zawarcia umowy.

Leasing pozwala na używanie nowego samochodu bez konieczności płacenia za samochód gotówką lub wpłacania znaczącej pierwszej wpłaty.

 

Zaletami tego systemu są:

a) niska wpłata na początku (zaliczka), czyli tzw. downpayment, zwykle w wysokości jednej lub dwóch (pierwszej i ostatniej) rat miesięcznych,

b) niższe raty (spłaty) miesięczne w porównaniu ze spłatami zwykłej pożyczki. Umożliwia to eksploatowanie samochodu droższego, który normalnie nie bylibyśmy w stanie kupić,

c) łatwość wymiany samochodu - po wygaśnięciu umowy zwracamy go i wymieniamy na nowszy bez problemów związanych z jego sprzedażą,

d) łatwość odpisania miesięcznych opłat od dochodu przy rozliczaniu podatku dla osób, które używają samochodu do wykonywania zawodu,

e) ograniczenie strat związanych z inflacją (nie tracimy na zaliczce).

 

Do wad leasingu należą:

a) nigdy nie kończące się spłaty miesięczne,

b) konieczność posiadania tzw. "historii kredytowej",

c) wyższa cena samochodu, jeżeli chcemy go kupić na własność po zakończeniu spłacania,

d) kary za zerwanie umowy,

e) roczne ograniczenie liczby przejechanych mil, zwykle od 10 tys. do 15 tys. mil. i konieczność płacenia za przekroczone mile (do $0.25 za milę)

f) konieczność zwrócenia samochodu w dobrym stanie technicznym (kary za nadmierne zużycie).

g) utrata możliwości zwrotu podatku, jeżeli po wygaśnięciu umowy będziemy chcieli następny samochód kupić a nie wydzierżawić.
 

Jak ustalić i sprawdzić wysokość opłat

Zasada ustalania wielkości opłat jest prosta: od ceny sprzedaży samochodu odejmowana jest jego przypuszczalna wartość po wygaśnięciu umowy - "residual value" oraz dodawane procenty, opłaty manipulacyjne i zysk. Następnie suma ta jest dzielona na miesięczne spłaty.

Dla przykładu podałem poniżej kalkulacje leasingu samochodu, w tym wypadku z rejonu Chicago. Dzięki wprowadzeniu zmian w 2015 roku dotyczących opodatkowywania leasowanych samochodów leasing znów przecież stał się atrakcyjną propozycją w rejonie Chicago.

Wysokość podatku (Tax) przy kupnie samochodu w zależności od lokalizacji dealera.

Uwaga: Powiaty graniczne to: DuPage, Lake, McHenry, Kane i Will

Powyższy przykład, razem z kalkulatorem pozwala samemu obliczyć sobie koszt leasingu zanim się pójdzie do dealera. Aby móc to zrobić musimy dowiedzieć się od delera następujących danych.

 1. Ceny samochodu  MSRP (czyli tej z okna samochodu)

 2. Ewentulnyego rabatu fabrycznego

 3. Wysokości wszystkich opłat (fees) związanych z leasingiem takich jak "Acquisition fee" - opłata bankowa (dodatkowy zysk dla banku!) niestety rzadko do negocjacji, "Disposition fee" - koszt przygotowania samochodu do sprzedaży po zwróceniu go z powrotem. Ta opłata często jest do negocjacji i kosztów tablic, tytułu i przygotowania dokumentacji. Niestety nie do negocjacji.

 4. Przewidywana deprecjacja (Residual value lub Depreciation) - przewidywana wartość samochodu po wygaśnięciu umowy o dzierżawę. Wartość ta wyrażana jest w procentach w stosunku do tzw. MSRP, czyli ceny samochodu wywieszonej w oknie przez fabrykę. Wartość ta podawana jest w specjalnych książeczkach przygotowywanych przez firmy zajmujące się dzierżawami samochodów.

 5. Współczynnik dzierżawy (Lease factor albo Money factor). Najbardziej zagadkowy punkt sprytnie wykorzystywany przez sprzedawców. W rzeczywistości jest to zupełnie oczywiste i łatwe do zrozumienia - jest to to samo co procent od pożyczki. Jeżeli chcemy porównać tę sumę z wysokością pożyczki to musimy przemnożyć Lease Factor przez 2400. Przykładowo, jeżeli otrzymaliśmy propozycję dzierżawy z 0.0031 Money Factor to należy to rozumieć, że oprocentowanie wynosi 7.44% APR (0.0031 x 2400 = 7.44).

 6. Podatki i inne opłaty manipulacyjne (Taxes, Service charges and other fees). W większości stanów podatek (tax) płacony jest tylko od rzeczywistych opłat - czyli od pierwszej wpłaty i od miesięcznych spłat, ale w stanie Texas podatek jest pobierany od ceny całego samochodu. W stanie Illinois od 2015 roku podatek ten jest obliczany tylko od rzeczywistej wpłaty (pierwsza wpłata + miesięczne spłaty)

 7. Liczba rat miesięcznych czyli czas trwania umowy o dzierżawę (Lease term).

 8. Całkowita suma pieniędzy, którą musimy wpłacić przed odbiorem samochodu (Cash on delivery). Pamiętajmy, że na tę sumę składa się oprócz pierwszej wpłaty często pierwsza rata i często depozyt asekuracyjny ("security deposit") zwykle równy jednej racie. Depozyt ten jest na ogół do negocjacji. oraz ubezpieczenie pożyczki (Gap protection) istotna pozycja obejmująca specjalne ubezpieczenie, które w razie zniszczenia lub kradzieży samochodu pokrywa różnicę pomiędzy wysokością odszkodowania wypłacanego przez nasze ubezpieczenie samochodu a sumą, którą jesteśmy winni firmie dzierżawiącej nam samochód (różnica ta może wynosić czasami i kilka tysięcy dolarów!).

Uwaga:
Dokładniejsze kalkulatory analizujące wszystkie opłaty związane z zakupem samochodu znajdą Państwo w dziale

KALKULATORY.

 

Inne elementy kontraktu leasingowego

Oprócz wymienionych wyżej pozycji należy również zwrócić uwagę na kilka innych pozycji związanych z kontraktem leasingowym takich jak:

 1. Sprawdzenie, czy jest to umowa leasingowa zamknięta (Closed-End lease) -  Jeden z dwóch podstawowych rodzajów leasingu polegający na tym, że kompania, która nam wydzierżawiła samochód jest odpowiedzialna za jego sprzedaż na końcu umowy. Tzw. Umowa leasingowa otwarta (Opened-End lease) czyli drugi sposób leasowania samochodu (rzadko używany) polega na tym, że na koniec umowy leasingujący (to znaczy my) jest odpowiedzialny za różnicę w cenie pomiędzy ustaloną a rzeczywistą wartością samochodu. Taką umowę zdecydowanie odradzam!

 2. Jakie są kary za spóźnienia w opłatach miesięcznych (Default penalties).

 3. Gwarantowana cena sprzedaży (Guaranteed purchase price). Suma pieniędzy, za jaką możemy wykupić samochód po wykorzystaniu umowy o dzierżawę. Suma ta jest ustalana przed podpisaniem umowy o leasing.

Jedną z zalet leasowania samochodu jest fakt, że sprzedawca nie może ukryć przed nami jednego z najistotniejszych elementów rzeczywistej wartości samochodu - to jest tzw. resale value, czyli ceny za kilka lat, kiedy będziemy się go chcieli pozbyć. Dlatego też radzę każdemu, kto chce kupić nowy samochód, sprawdzenie czy przypadkiem nie opłaca się bardziej jego wyleasowanie. Praktycznie każdy nowy samochód można wyleasować.

Porównując koszt leasowania samochodu i kupna należy pamiętać, że podstawową zaletą leasingu jest różnica w wysokości opłat miesięcznych. Generalnie leasing na krótszy okres czasu jest bardziej opłacalny. Przyjmuje się, że 25% różnica w opłatach miesięcznych, porównując kontrakty na ten sam samochód i przy tej samej pierwszej wpłacie (downpayment), jest dowodem, że mamy dobrą umowę o

leasing. Pamiętajmy też o sprawdzeniu, jaki mamy limit rocznie przejechanych mil. Jeżeli planujemy kilka dłuższych wyjazdów wakacyjnych, to może się okazać, że i 20 tys. mil jest liczbą nie wystarczającą. Przeciętny kontrakt dzierżawy samochodu przewiduje limity 10, 12, 15 lub 20 tys. mil rocznie.

Leasing czyli dzierżawa samochodu

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon

© 2017, 2018 by Andrzej Babinicz