Żaden dealer nie będzie mógł sprzedawać samochodu z nie wykonaną akcją serwisową (Recall)


Dwóch demokratycznych senatorów przedstawiło w Senacie projekt nowej ustawy, która przewiduje, że sprzedaż lub leasing używanych samochodów, które są objęte w danym momencie akcją serwisową (recall) byłoby na mocy przepisów uchwalonych w tym tygodniu w Senacie USA nielegalne.

Ustawa ta ma na celu zajęcie się powszechną dostępnością używanych samochodów, w których powinna zostać wykonana akcja serwisowa, czasami dotycząca poważnych problemów, takich jak wadliwe poduszki powietrzne lub stacyjki zapłonowe. Demokratyczni Senatorzy Richard Blumenthal i Edward J. Markey, D-Massachusetts, we wtorek ponownie próbuje wprowadzić ustawę o obowiązkowej naprawie samochodów używanych, która wymagałaby od dealerów samochodowych wykonania wszystkich akcji serwisowych dotyczących bezpieczeństwa przed sprzedażą, leasingiem lub wypożyczeniem pojazdów konsumentom. Próbowali już oni razem z Janem Schakowskym - Demokratą z Illinois, wprowadzić podobne przepisy w 2017 roku. Dealerzy nie mogą legalnie sprzedawać lub leasować nowych samochodów z niewykonaną akcją serwisową, a firmy wynajmujące samochody nie mogą legalnie wynajmować takich pojazdów, ale w przepisach nie ma nic, co powstrzymałoby dealerów używanych samochodów przed sprzedażą. Blumenthal nazwał to „prostym środkiem ochrony amerykańskich konsumentów i naszych dróg przed niebezpiecznymi samochodami”. Markey podkreślił, że nie tylko kierowcy wycofanych samochodów są narażeni na ryzyko, ale także piesi i ludzie w innych pojazdach. „Wszystkie samochody - niezależnie od tego, czy są fabrycznie nowe, czy używane - muszą być bezpieczne, zanim opuszczą parking” - powiedział Markey. Ruchy obrony konsumenta przyjęły ten projekt z zadowoleniem. Projekt ten jest wspierany przez konsumentów na rzecz niezawodności i bezpieczeństwa w samochodach, Centrum Bezpieczeństwa Samochodowego, Federację Konsumentów Ameryki i rzeczników bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa samochodów. Ale czy to prawo ochrony konsumenta przejdzie przez kontrolowany przez Republikanów Senat, można tylko zgadywać. Rosemary Shahan, prezes "Consumers for Auto Reliability and Safety", stwierdziła, że ​​prawo federalne byłoby lepsze niż mozaika przepisów stanowych. Illinois ma szeroką ustawę dotyczącą oszustw na konsumentach, ale nie ma ustawy dotyczącej konieczności wykonania akcji recall przed sprzedażą. Niektórzy konsumenci z powodzeniem pozywali dealerów samochodowych po uświadomieniu sobie, że sprzedano im samochód z otwartą akcją recall, ale prawo federalne uniemożliwiłoby sprzedaż tych samochodów w pierwszej kolejności, powiedział Shahan. Konsumenci często ufają, że inspekcja dealera obejmuje sprawdzenie czy nie podlega on akcji recall, mówią obrońcy konsumentów. „Większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że dealerzy tego nie robią”, powiedział Shahan.

40 wyświetlenia
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2017, 2018 by Andrzej Babinicz