Nowe akcje serwisowe (Recalls) Rama

Dotyczy

1-sza akcja: 2013 do 2017 pickupy HD #Ram 2500 i HD Ram 3500, 2014 do 2017 Ram 3500 chassis cab (samochody oparte na ramie Rama 3500).

2-ga akcja: Pickupy 2019 Ram 1500

Problemy:

1-sza akcja: Fiat Chrysler twierdzi, że odkrył w jednej specyficznej konfiguracji układu kierowniczego wadę, która może pojawić się z czasem. Może ona spowodować, że kierowca utraci możliwość kierowania samochodem. Zaniepokojeni kierowcy mogą sprawdzić online, czy ich ciężarówki są objęte tą akcją.

2-ga akcja: Dotyczy pedału hamulca, gdy jego regulacja jest w użyciu. Gdy kierowca przesunie pedały do samego końca, czyli ​​najbardziej wysuniętej do tyłu pozycji, pedał hamulca może się odłączyć. Może to być oczywiście bardzo niebezpieczne.

Fiat Chrysler przeprowadza akcję serwisową (#recall) w ponad 750 000 ciężarówkach Ram w dwóch osobnych przypadkach. #Akcja #serwisowa dotyczy ich układu kierowniczego i pedału hamulca. Pierwsza akcja dotyczy prawie 574,000 ciężkich samochodów ciężarowych. Obejmuje Ramy 3500 z lat modelowych 2013-2017 i Pickupy Ramy tzw. "Chassis Cab" 2500 i 3500 z lat 2014-2017.

Fiat Chrysler twierdzi, że odkrył specyficzną konfigurację układu kierowniczego, w którym może oddzielić się z czasem, co spowoduje, że kierowca odczuje utratę możliwości kierowania. Zaniepokojeni kierowcy mogą sprawdzić online, czy ich ciężarówki są objęte tą akcją.

Druga akcja obejmuje prawie 194 000 2019 pickupów Rama 1500 z regulowanymi pedałami.

Fiat Chrysler twierdzi, że ponad jedna trzecia tych ciężarówek jest jeszcze w rękach dealerów i zostanie naprawiona zanim zostaną dostarczone do klientów.

W tym przypadku firma twierdzi, że akcja jest konieczna, aby dodatkowo zabezpieczyć pedały hamulca, gdy funkcja pedałów z możliwością regulacji jest w użyciu. Fiat Chrysler twierdzi, że odkryli, że włączenie tej funkcji w celu przesunięcia pedałów do ich najbardziej wysuniętego do tyłu położenia może skutkować odłączeniem pedału hamulca.


22 wyświetlenia
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2017, 2018 by Andrzej Babinicz