ULTRAFICO - Nowy wskaźnik zdolności kredytowej.

Experian®, FICO® i Finicity® ogłosiły w poniedziałek, 22 października nowy wskaźnik zdolności kredytowej, który został nazwany wskaźnikiem UltraFICO ™ , wykorzystuje technologię agregacji kont i możliwość dostarczania tych danych przez Experian i Finicity, aby pomóc konsumentom poprawić dostęp do kredytu poprzez wykorzystanie danych dostarczanych przez konsumentów, takich jak sprawdzanie, oszczędności i dane z rachunku bankowego, które odzwierciedlają odpowiedzialne wyniki finansowej kontroli przez konsumenta.

W systemie UltraFICO ™ Score konsument udziela pozwolenia na dostarczanie informacji z wyciągów bankowych, w tym na temat czasu otwarcia rachunków, częstotliwości działania i dowodów na oszczędzanie, które mogą być odczytywane elektronicznie przez Finicity i połączone z danymi o kredytach konsumenckich Experian w celu zapewnienia lepszego obrazu pozytywnych zachowań finansowych.

Experian, FICO i Finicity szacują, że ten nowy wynik ma potencjał poprawy dostępu do kredytu dla większości Amerykanów i jest szczególnie istotny dla tych, którzy mieszczą się w szarej strefie pod względem wyników kredytowych (wyniki w górnych 500 do niższych niż 600) lub spadek tuż poniżej punktu końcowego pożyczkodawcy. Konsumenci, którzy są stosunkowo nowi w kredytach z ograniczoną historią lub mają problemy finansowe, którzy wracają na rynek, odniosą tutaj największe korzyści.

"To zmienia całą dynamikę pożyczkodawcy i relacji z klientem", powiedział Jim Wehmann, wiceprezes wykonawczy, Scores, w FICO. "Umożliwia konsumentom większą kontrolę nad informacjami wykorzystywanymi przy podejmowaniu decyzji dotyczących ryzyka kredytowego. Umożliwia również głębszy dialog między konsumentem a pożyczkodawcami, aby pomóc obu stronom w podejmowaniu lepszych decyzji finansowych. To zmienia grę!. "

Wynik UltraFICO ™ zostanie wprowadzony jako program pilotażowy na początku 2019 r. Pilotaż ma na celu zatwierdzenie wyniku i ocenę gotowości konsumentów do udostępniania danych finansowych na potencjalnie wyższy wynik. Uczestnicy programu pilotażowego pochodzą z różnych branż.

Model opracowany przez FICO zostanie wdrożony za pośrednictwem Experian i zintegrowany z istniejącym roboczym przepływem pożyczkodawcy. Dane pożyczkobiorcy zostaną zebrane za pośrednictwem Finicity. Wynik UltraFICO ™ Score opiera się na podstawie podstawowego wyniku FICO® Score i ma odzwierciedlać tę samą zależność między szansami, aby nowy wynik mógł zostać łatwo włączony do strategii kredytowych i tworzenia, systemów zarządzania kontem. Wynik UltraFICO ™ ma być szeroko dostępny dla kredytodawców w połowie 2019 roku.

"Jako biuro konsumenta naszym celem jest pomoc konsumentom i lepszy dostęp do kredytów dla większej liczby konsumentów, przy równoczesnym promowaniu uczciwego kredytowania" - powiedział Alex Lintner, prezes Consumer Information Services, Experian. "Dzięki temu projektowi znaleźliśmy nowy sposób wykorzystywania danych, na które zezwolono konsumentom, co pozwala kredytodawcom podejmować lepsze decyzje i pomaga konsumentom uzyskać dostęp do kredytów".

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź: www.fico.com/en/products/ultrafico-score lub www.fico.com/ultrafico


10 wyświetlenia
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2017, 2018 by Andrzej Babinicz