Pożyczki na kupno samochodu

Na początku przyjrzyjmy się jak w chwili obecnej wyglądają procenty bankowe na pożyczki samochodowe. Dla przykładu podałem dane dla Chicago, ale niedługo podam również te dane dla okolic Nowego Jorku. Dane te postaram się sukcesywnie uzupełniać i uaktualniać. Podałem również jak wyglądają obecnie średnie stopy procentowe w Chicago. Przypominam, że wiele koncernów samochodowych ma swoje własne oprocentowanie, czasami nawet na 0%. Tego typu informacje też się postaram tutaj niedługo podać.
Obok podałem również prosty kalkulator do obliczenia sobie wysokości rat na samochód.

Ustalenie możliwości finansowych.

Chcąc przeanalizować możliwości kupna samochodu należy realnie rozpatrzyć rzeczywiste koszty jego utrzymania. Są one znacznie większe niż miesięczne raty. Podczas ustalania możliwości spłaty samochodu przyjmijmy jako zasadę, że w żadnym przypadku opłaty miesięczne nie powinny przekroczyć naszych tygodniowych dochodów, a tak naprawdę połowy dochodów tygodniowych netto. Na początku wartość rynkowa samochodu spada na ogół szybciej niż suma pożyczki, którą jesteśmy winni bankowi. Powoduje to konieczność dopłacenia do samochodu, kiedy chcemy go sprzedać przed spłaceniem pożyczki.

Inną możliwością jest wydzierżawienie samochodu na kilka lat - czyli tzw. leasing. Dzierżawa generalnie dotyczy raczej samochodów nowych i umożliwia posiadanie nowego samochodu przy bardzo niskiej zaliczce. Ten temat poruszam w osobnym odcinku.

Rodzaje pożyczek:

Simple interest loan - Najpopularniejsza forma pożyczki, praktycznie w chwili obecnej prawie jedyna.  jej działanie przypomina działanie karty kredytowej. Procent ustalany jest w stosunku rocznym na cały czas trwania pożyczki i obliczany jest dziennie od nie spłaconej części kredytu. Raty spłaty kredytu są stałe i ewentualne nadpłacenie jest odejmowane automatycznie od podstawowej części niespłaconego kredytu. Dzięki temu możemy spłacić pożyczkę wcześniej bez żadnej kary, oszczędzając na procencie.

Factory loan - Sprzedaż wielu nowych samochodów połączona jest z ofertą otrzymania specjalnego finansowania fabrycznego. Jest ono na ogół atrakcyjniejsze niż zwykła pożyczka, a w niektórych przypadkach równa się ono nawet 0%! Oczywiście finansowanie to ma kilka ograniczeń: pożyczki takie są udzielane wyłącznie na samochody nowe, które są objęte danym programem rabatu fabrycznego (rebates). Często też korzystając z oferty fabrycznej mamy do wyboru - niskie oprocentowanie lub rabat gotówkowy odliczany od ceny samochodu. Warto wtedy zastanowić się co jest korzystniejsze. Pożyczkę taką może otrzymać wyłącznie osoba, która spełnia pewne określone wymagania kredytowe.

Balloon Loan - W wielu stanach nielegalna forma pożyczki polegająca na małych miesięcznych ratach i większej spłacie na końcu. Oczywiście celem takiej pożyczki jest zachęcenie nabywcy, żeby zamiast spłacać ostatnią, wysoką ratę, zwrócił aktualnie używany samochód i zamienił na następny.

Installment loan - Kiedyś jedyna forma pożyczki a obecnie stosowane coraz rzadziej polega na pożyczeniu od banku pewnej sumy na tzw. procent składany, określanej przez bank i obliczanej w stosunku rocznym jako tzw. A.P.R. (Annual Percentage Rate ), czyli roczna stopa procentowa. Procent ten był określany z góry na czas trwania pożyczki. Wadą takiej pożyczki jest fakt, że przy wcześniejszym jej spłaceniu  znaczna część procentu przepada (poszukaj definicji tzw. “Rule 78”).

 

Gdzie pożyczyć pieniądze na samochód.

Fabryczna kompania kredytowa - Najpopularniejsze żródło kredytu przy kupowaniu samochodu. Na ogół pożyczka załatwiana jest za pośrednictwem sprzedawcy. Tylko taka kompania udziela nam specjalnie oprocentowanych pożyczek fabrycznych. Możliwości kredytowe takiej kompanii nie ograniczają się tylko do nowych samochodów fabrycznych. Udziela ona często pożyczki na samochody używane oraz samochody innych marek (a więc np. nie jest niczym dziwnym, że kupując Hondę mamy finansowanie załatwione przez ALLY - kompanię kredytową General Motors).

Bank lub Spółka Oszczędnościowa (Savings & Loan Association) - Nie wszystkie banki i spółki oszczędnościowe udzielają pożyczki na zakup samochodu. Najwygodniej jest załatwić taką pożyczkę przez własny bank. Wiele z nich daje specjalną zniżkę dla swoich klientów (od 0.5% do 1%). Pożyczkę taką możemy poszukać w każdym banku, nawet w takim, którego nie jesteśmy klientem. Pożyczki na ogół są udzielane na ściśle określanych zasadach. Przykładowo - samochody nowe na 2%, jednoroczne - 3%, dwuletnie - 4% itd. Z reguły samochody używane nie mogą być starsze niż trzy do pięciu lat.

Pracownicza Unia Kredytowa (Credit Union), czyli Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa -

Jeżeli pracujemy w dużej instytucji i mamy tam tzw. Credit Union,  warto tam zasięgnąć informacji na temat pożyczek na kupno samochodu. Niektóre Unie Kredytowe są otwarte i przyjmują klientów z zewnątrz jeżeli tylko zechcą otworzyć w niej konto oszczędnościowe. Często oprocentowanie może być niższe niż w komercyjnym banku. Zasady udzielania pożyczek zbliżone są na ogół do zasad bankowych.

Inne instytucje finansowe - Jeżeli mamy problem z uzyskaniem pożyczki, możemy spróbować poprosić o pomoc którąś z popularnych agencji finansowych, które udzielają pożyczek na różne cele, w tym i na samochody. Oprocentowanie zwykle będzie wysokie, ale jeżeli jesteśmy w sytuacji przymusowej może to być nasza ostatnia deska ratunku.

Home Equity Loan, czyli pożyczka hipoteczna - Jeżeli jesteśmy w posiadaniu częściowo chociaż spłaconej nieruchomości, taka forma pożyczki może być bardzo atrakcyjna. Pamiętajmy, że po reformie podatkowej w 1987 roku procenty, które płacimy za karty kredytowe lub od pożyczek nie są niestety uwzględniane przy rozliczeniu podatkowym. Pożyczka hipoteczna jest natomiast traktowana jako

pożyczka na zakup domu, a więc można ją odliczyć od swoich dochodów, od których płacimy podatek. Drugą zaletą takiej pożyczki jest fakt, że na ogół jej otrzymanie jest bezproblemowe (bank ma przecież "w zastaw" nasz dom) i oprocentowanie jej jest na ogół bardzo niskie.

Pożyczka ze źródeł prywatnych - Pożyczka od przyjaciół lub rodziny nie jest niestety specjalnie polecana. Przy obecnych możliwościach otrzymania kredytu na zakup samochodu nie ma na ogół potrzeby narażania swoich uładów rodzinnych lub przyjacielskich na niebezpeczeństwo, jakie zawsze istnieje przy wszystkich transakcjach finansowych.

Co zrobić, kiedy mamy złą historię kredytową? - Nie poddawać się! Jeżeli mamy stałą pracę i trochę pieniędzy na pierwszą wpłatę, praktycznie zawsze możemy otrzymać pożyczkę.
 

Jak wystąpić o kredyt i jak podpisywać pożyczkę
 

Biura Kredytowe

Kredyt z reguły przyznawany jest na podstawie tzw. “Historii kredytowej” opartej na danych zbieranych przez jedną z 3 biur kredytowych: TransUnion, Equifax i Experian. Każde z tych biur zbiera informacje na temat naszych danych osobowych, płacenia rachunków, spłacania zaciągniętych kredytów, ewentualnych spraw sądowych, zatrudnienia oraz kto i kiedy sprawdzał naszą historię kredytową. Wszystkie te informacje są przetwarzane i każdy otrzymuje ocenę zdolności kredytowej - tzw. “Credit score”. Każde z tych biur ma swój system i nie zawsze ta ocena jest identyczna.
Nikomu nie wolno sprawdzić naszej historii kredytowej bez naszej zgody i mamy zawsze możliwość sprawdzenia czy informacje w biurze kredytowym są poprawne oraz ewentualnie je skorygować. Ten temat poruszę w jednym z następnych artykułów.  

 

Kto może otrzymać kredyt?

Otrzymanie kredytu na samochód jest zwykle najłatwiejsze. Uzyskanie jednak pożyczki na dobry procent jest sprawą trudniejszą. W praktyce instytucje kredytowe dzielą klientów na cztery grupy:

A - Osoby o najlepszej historii kredytowej (powyżej 750 pkt.), które mogą otrzymać kredyt na możliwie niski procent. Osoba taka zwykle musi posiadać karty kredytowe, własny dom i dobrze płatną, stałą pracę.

B - Osoby o niewielkiej historii kredytowej (około 650-700 pkt.), ale ze stałą pracą o udokumentowanych dochodach. W celu otrzymania pożyczki osoba taka musi zwykle wpłacić minimum 10% wartości samochodu i oprocentowanie jest wyższe o 0.5% do 1% w porównaniu z osobą z grupy A.

C - Osoby, które nigdy nie miały żadnego kredytu (nie mają tzw. “credit score”) i nie mogą udokumentować dochodu. Otrzymanie kredytu jest w takiej sytuacji trudniejsze. Często bank żąda podpisu żyranta (cosigner), który ma bardziej ustabilizowaną historię kredytową. Wymagana jest też wyższa pierwsza wpłata (downpayment), czasami dochodząca do 25% wartości samochodu. Oprocentowanie jest zwykle wyższe o 2,3 %.

D - Osoby o złej przeszłości kredytowej (poniżej 600 pkt.). Zwykłe banki w takiej sytuacji nie udzielają kredytu i jedyną możliwością jest skorzystanie z kredytu, który jest oferowany przez dealera, lub przez firmy kredytowe specjalizujące się w tego typu pożyczkach, zwykle na bardzo wysoki procent.

Sprzedawca na ogół sam przyjmuje na siebie odpowiedzialność za załatwienie pożyczki. Jeżeli kupujemy samochód nowy, ta forma jest zwykle wystarczająca.

 

Jak spłacać pożyczkę.

Oczywiście w terminie! Na ogół wszystkie pożyczki mają tzw. grace period - czyli okres bezkarnej zwłoki wynoszący zwykle 10 dni. Po tym okresie doliczane są kary, a jeśli opóźnienie jest większe niż miesiąc, jest ono raportowane do instytucji zajmujących się oceną naszego kredytu, a to wpływa na ocenę naszych możliwości kredytowych w przyszłości.

 

Wcześniejsze spłacenie pożyczki.

W sytuacji, kiedy mamy pożyczkę na wysoki procent, a nasza sytuacja pozwala nam na wcześniejsze spłacenie samochodu, powinniśmy zwrócić się do instytucji, która finansuje nasz samochód z prośbą o podanie tzw. paid-off price, czyli wysokości spłaty kredytu.
Jeśli mamy do czynienia z tzw. Simple Interest Loan, to przy wcześniejszej spłacie kredytu otrzymujemy całkowity zwrot nie wykorzystanego oprocentowania.

 

Co zrobić, kiedy nie możemy poradzić sobie ze spłatą pożyczki?

Przede wszystkim spróbować ustalić swoje priorytety finansowe. Pożyczka na samochód jest drugą w kolejności ważności pożyczką po spłacie domu. Pamiętajmy, że jeżeli nie będziemy spłacali samochodu przez około trzech miesięcy, pewnego dnia zostanie on zabrany przez bank bez uprzedzenia jako tzw. “repossessed car”. Odzyskanie takiego samochodu jest bardzo kosztowne, a czasami wręcz nawet niemożliwe. Większość stanów ma dokładne przepisy, które regulują możliwości zabrania i oddania takiego samochodu. W większości przypadków samochód może być zabrany, jeżeli opóźnienie jest dłuższe niż trzy miesiące. Jeżeli samochód zabrany jest po raz pierwszy i spłacone jest minimum 10% lub 20% wartości, zwykle możemy go odzyskać po opłaceniu zaległych rat, kosztów przejęcia samochodu, kosztów jego przechowania i często kosztów wymiany stacyjki. Całość dodatkowych opłat może sięgać w ten sposób kilkuset dolarów. Dlatego też, jeżeli nie możemy sobie poradzić z terminową spłatą rat, powinniśmy zwrócić się do banku z prośbą o przesunięcie spłaty kredytu. Jeżeli będziemy umieli przekonywująco wytłumaczyć nasze problemy finansowe i wykażemy dobrą wolę w chęci ich pokonania, bank będzie się starał nam raczej pomóc.
Przestrzegam bardzo przed dopuszczeniem do zabrania nam samochodu. Taka pozycja (“Repo”!) na naszej historii kredytowej uniemożliwia nam uzyskanie pożyczki na samochód na wiele lat!

 

Podpisanie pożyczki u dealera lub w banku

Po zakończeniu negocjacji powinniśmy otrzymać do podpisania szereg form dotyczących różnych aspektów transakcji sprzedaży. W praktyce najważniejszymi są druki dotyczące samego kontraktu. Kiedy kupujemy samochód za gotówkę jedynym takim drukiem jest Rachunek Sprzedaży (Bill of Sale), jeśli na raty, musimy podpisać drugi bardzo ważny dokument - jest nim Kontrakt Zakupu Ratalnego (Retail Installment Contract). Transakcja nigdy nie powina być zakończona przed ostatecznym podpisaniem kontraktu, a kupujący nigdy nie powinien odebrać samochodu bez wypełnionej kopii kontraktu. Druki kontraktu są na ogół drukami standardowymi, których kształt i zawartość jest określana przez przepisy stanowe. Bardzo radzę zwracać uwagę, czy liczby, które zawarte są w kontrakcie są identyczne z liczbami ustalonymi ze sprzedawcą!

Typowy druk musi zawierać takie pozycje jak:

Amount Financed - Wysokość pożyczki

Annual Percentage Rate - Roczna stopa procentowa

Cash Price - Cena (samochodu)

Downpayment - Pierwsza wpłata

Finance Charge - Koszt oprocentowania pożyczki

State & Local Taxes - Podatki stanowe i lokalne

Title & Registration - Tytuł własości i rejestracja samochodu

Trade-in car - Ustalona wartość starego samochodu przeznaczonego do wymiany.

Wysokość rat można sobie sprawdzić samemu, korzystając z jednego z ogólnie dostępnych kalkulatorów na internecie i jest ustalana po ustaleniu wysokości pożyczki w następujący sposób:

[(Cena samochodu) - (Cena starego samochodu, czyli trade)] + podatki od tak obliczonej różnicy + ewentualna dodatkowa gwarancja + koszt rejestracji i tytułu własności -  ewentualny rabat fabryczny.

Proszę pamiętać, że dealer, który załatwia nam pożyczkę ma prawo dodać do 2.5% do naszej stopy procentowej, więc zanim podpiszemy pożyczkę powinniśmy sprawdzić jaka jest aktualna stopa procentowa na rynku.

CHICAGO i okolice

Poniżej podałem oferowane oprocentowanie pożyczek na samochód przez banki w dniu 09/01/2017

NOWY YORK i okolice

Uwaga
Dokładniejsze kalkulatory analizujące wszystkie opłaty związane z zakupem samochodu znajdą Państwo w dziale
KALKULATORY.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2017, 2018 by Andrzej Babinicz