Kupno lub naprawa samochodu pociąga za sobą zawsze niebezpieczeństwo, że może się coś takiego wydarzyć, co spowoduje konieczność złożenia reklamacji. Nawet zupełnie niewinne wydawałoby się okoliczności łatwo zamieniają się w gehennę dla klienta. Dlatego też radzę zwrócić uwagę na wszystkie szczegóły związane z dokumentowaniem przeprowadzonego zakupu lub naprawy. Absolutnie wszystkie ustalenia ze sprzedawcą lub z mechanikiem powinny znaleźć się w naszym posiadaniu w postaci pisemnej. W razie gdy kiedy narasta problem, którego nie potrafimy rozwiązać, nasza dokumentacja będzie zwykle decydowała o sukcesie naszej reklamacji. Zanim przystąpimy do walki o nasze prawa powinniśmy przeanalizować naszą sytuację i zorientować się, czy rzeczywiście będziemy mogli doprowadzić do jej rozwiązania sytuacji w sposób nas zadowalający. Przypominam też, że nie może być podstawą reklamacji fakt, że samochód kupiony został zbyt drogo. W praktyce, jeśli nie mamy do czynienia z wyraźnym oszustwem, każdy legalnie zawarty i podpisany przez obie strony akt kupna samochodu jest wiążący dla obu stron, niezależnie od ceny.

Jak zapobiec konieczności złożenia reklamacji.

Najprostszą drogą uniknięcia reklamacji jest oczywiście takie postępowanie z naszej strony, które zapobiegnie jej powstaniu. Warto zatem sprawdzić wśród znajomych, czy dealer lub warsztat, z usług którego korzystamy, cieszy się dobrą opinią. Oczywiście sprawdzamy również renomę takiego miejsca na internecie - zwłaszcza w wyszukiwarce Google czy tzw. Yelp.
Drugim punktem, na który powinniśmy zwrócić uwagę jest nasze własne zachowanie. Pamiętajmy, że uśmiechem, stanowczością i dbałością o szczegóły możemy często spowodować, że będziemy obsłużeni szybciej i lepiej.

Reklamacje na dealera nowych samochodów.

W razie konieczności złożenia reklamacji na jakąkolwiek usługę związaną z zakupem i naprawą nowego samochodu, powinniśmy przestrzegać następującej kolejności:

  1. Rozmowa z menadżerem serwisu naprawczego lub menadżerem generalnym.

  2. Jeżeli reklamacja dotyczy naprawy samochodu w okresie gwarancyjnym, możemy zwrócić się do działu reklamacji producenta. Numer telefonu działu reklamacji podany jest w książeczce gwarancyjnej samochodu.

  3. Jeżeli i to nie pomoże a samochód nie podlega tzw. “Prawu Bubla” - po angielsku “Lemon Law” o którym piszę niżej to można spróbować rozwiązać problem poprzez arbitraż (Arbitration program). Postępowanie to polega na zwróceniu się do komórki nie związanej z producentem i dealerem, która wydaje wiążącą dla producenta decyzję.

  4. Jeśli reklamacja nie dotyczy samochodu w okresie gwarancyjnym, można zwrócić się do niezależnej organizacji (na przykład lokalne Better Business Bureau), która może wystąpić w roli mediatora lub do właściwego terytorialnie powiatowego biura władz lokalnych - Consumer Services. W Chicago jest to urząd nazywający się “Business Affairs and Consumer Protection”.

  5. Przed ostatnią instancją, która może pomóc w odzyskaniu niepotrzebnie wydanych pieniędzy jest właściwy terytorialnie sąd zajmujący się drobnymi skargami (Small Claims Court). Opłaty sądowe są niewielkie i nie trzeba zatrudniać adwokata, co obniża koszt prowadzenia takiej sprawy. Czas jej umieszczenia na wokandzie jest znacznie krótszy w porównaniu do normalnej procedury sądowej. Wysokość odszkodowania w takim sądzie podlega zwykle ograniczeniom do kilku tysięcy dolarów.

  6. Ostatnia możliwość to skomunikowanie się z adwokatem i zaskarżenie winowajcy o pokrycie szkód. Najlepiej jest poszukać adwokata, który specjalizuje się w sprawach związanych z samochodami. Niestety ta ostatnia forma jest zwykle najkosztowniejsza (adwokat na ogół żąda depozytu z góry za prowadzenie takich spraw)

 

Prawo Bubla (“Lemon Law”) - czyli jak zwrócić bubel.
Większość stanów (w chwili obecnej 46) w Stanach Zjednoczonych przewidziało w swoim systemie prawnym chroniącym konsumenta możliwość zwrócenia producentowi samochodu, który sprawia zbyt wiele kłopotów swojemu właścicielowi. Popularnie, zbiór przepisów dotyczących tego przypadku określa się jako tzw. Prawo Bubla czyli “Lemon Law”. Przepisy te różnią się w zależności od stanu, ale podstawowy sens jest ten sam: jeżeli nowy samochód jest naprawiany zbyt często, to jego producent (a nie dealer!) ma obowiązek ten samochód odkupić od klienta. Pod adresem internetowym “carlemon.com/lemons.html” można sprawdzić jak te przepisy brzmią w poszczególnych stanach. Jak te przepisy wyglądają w szczegółach przyjrzyjmy się na podstawie prawa obowiązującego w stanie Illinois. Przepis, o którym mówimy nazywa się “New Car Buyer Protection Act” - czyli “Ochrona nabywcy nowego samochodu”.
Dotyczy on wyłącznie:

1. Pierwszego właściciela samochodu (a więc osób, które kupiły samochód zupełnie nowy).

2. Pojazdów, które przewożą dziesięć lub mniej osób z wyjątkiem pojazdów rekreacyjnych (motor-homes, campers itp.) i pojazdów skonstruowanych do ciągnięcia przyczep lub przewożenia ładunków.

3. Pojazdów używanych przede wszystkim do użytku osobistego w celach prywatnych.

4. Pojazdu, który jest ciągle w okresie podstawowej gwarancji - to znaczy nie ma przejechanych więcej niż 12,000 mil i nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy od daty kupna.

Ograniczenie odpowiedzialności: producent nie jest odpowiedzialny za żadne straty związane ze skutkami uszkodzenia samochodu za wyjątkiem obrażeń cielesnych.
A oto tłumaczenie polskie:
Pojazd jest uważany za nie nadający się do naprawy, jeżeli był naprawiany cztery lub więcej razy z tego samego powodu, lub był naprawiany i przebywał w warsztacie przez okres sześćdziesięciu lub więcej dni łącznie dla wszystkich napraw. Jeżeli nastąpi powyżej opisana sytuacja, to właściciel powinien zawiadomić pisemnie producenta i dać mu szansę naprawy. Defekt musi w sposób znaczący utrudnić możliwość używania pojazdu, obniżyć jego wartość rynkową lub zagrażać bezpieczeństwu. Defekty, które są wynikiem zaniedbania, nadużycia albo nie autoryzowanej przeróbki nie są tym prawem objęte. Rekompensata powinna obejmować, jeżeli to możliwe, inny egzemplarz takiego samego samochodu, podobny samochód lub zwrot pełnej sumy zakupu (wliczając wszystkie opłaty związane z zakupem). Od sumy tej może być odliczona opłata za używanie samochodu do momentu pierwszej naprawy i za używanie go w okresach międzynaprawczych. Przedłużenie gwarancji: jednoroczny okres gwarancyjny powinien być przedłużony na okres, kiedy naprawa nie była możliwa z powodu wojny, inwazji, strajku, ognia, powodzi i innych klęsk żywiołowych. Skutki prawne: klient, który decyduje się na skorzystanie z uprawnień wynikających z tego prawa, jest pozbawiony możliwości dochodzenia swoich roszczeń na podstawie innych przepisów prawnych (Uniform Commercial Code). Postępowanie prawne musi się rozpocząć w ciągu osiemnastu miesięcy od chwili zakupu. Tyle prawo w stanie Illinois.
Jeżeli chodzi o inne stany, przepisy te różnią się liczbą dozwolonych napraw, okresem gwarancyjnym (np. w stanie Main - dwa lata lub 18,000 mil), sposobem dochodzenia swoich praw itp. Oprócz tego w wielu stanach przepisy te obejmują również pojazdy dzierżawione (leased cars). Radzę więc wszystkim, którzy naprawiają samochód na gwarancji o przypilnowanie właściwego wypełnienia odpowiednich dokumentów (czyli tzw. WRO - Warranty Repair Order).

 

Reklamacje na naprawę samochodu u dealera nowych samochodów..

Zanim oddamy samochód do naprawy, w celu uniknięcia problemów, warto sprawdzić, czy dealer, który wybraliśmy cieszy się dobrą opinią. Można to uczynić poprzez zwrócenie uwagi, czy ma on rekomendację na stronach internetowych Google lub Yelp oraz czy lokalne Better Business Bureau może udzielić pozytywnych informacji na jego temat.

 

Używanie kart kredytowych lub debitowych przy płaceniu za naprawę.

Wszyscy, którzy mają karty kredytowe powinni przyjąć jako żelazną zasadę płacenie za usługi przy pomocy karty kredytowej. Wszystkie banki wystawiające karty kredytowe przyjmują reklamacje na usługi opłacone przy ich pomocy. Pozwala to na wstrzymanie wypłaty z karty kredytowej w razie sporu z warsztatem. Stawia to nas na ogół w lepszej sytuacji przetargowej przy próbie rozwiązania reklamacji.

Reklamacje na dealera nowych samochodów

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2017, 2018 by Andrzej Babinicz