Jak zapobiec konieczności złożenia reklamacji.

Jeszcze raz przypominam, że najprostszą drogą uniknięcia reklamacji jest oczywiście takie postępowanie z naszej strony, które zapobiegnie jej powstaniu. Warto zatem sprawdzić wśród znajomych, czy dealer lub warsztat, z usług którego korzystamy, cieszy się dobrą opinią. Oczywiście sprawdzamy również renomę takiego miejsca na internecie - zwłaszcza w wyszukiwarce Google czy tzw. Yelp.
Drugim punktem, na który powinniśmy zwrócić uwagę jest nasze własne zachowanie. Pamiętajmy, że uśmiechem, stanowczością i dbałością o szczegóły możemy często spowodować, że będziemy obsłużeni szybciej i lepiej.

Reklamacje związane z fałszywym stanem licznika (Odometer fraud).

Oszustwa związane ze stanem licznika przejechanych mil nie są już taką zmorą jaką były w dawnych latach. Oprócz oględzin samochodu powinniśmy zawsze sprawdzić historię samochodu (np Carfax lub AutoCheck).
Każdy wpis, który jest opatrzony uwagą, że stan licznika nie jest prawidłowy (nie wykazuje ciągłości) świadczy o możliwym fałszowaniu licznika i taki samochód powinien być odrzucony przed kupnem.

Najbardziej są podejrzane samochody, które nie mają żadnych wpisów w historii lub wpisy te nie są systematyczne. Jeżeli np w ciągu dwóch lat samochód przejechał 5 tys. mil to na pewno jest to podejrzane.
29 kwietnia 1989 roku weszła w życie specjalna ustawa o nazwie “Truth in Mileage Act”, z której wynika, że prawdziwy przebieg samochodu musi być podany na wszystkich dokumentach kupna - sprzedaży. Jeżeli którakolwiek ze stron nie spełni tego warunku, umowa może zostać uznana za nieważną. Prawo to wymaga również, żeby stan licznika podawany był w tytule własności samochodu (Certificate of title of a vehicle).
Jeżeli podejrzewamy, że jesteśmy ofiarą oszustwa, to powinniśmy się zwrócić do Policji Sekretarza Stanu (Odrębny od normalnej Policji Stanowej dział Policji).
Nabywca samochodu z oszukanym stanem licznika ma prawo do odszkodowania w wysokości trzykrotnej różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością samochodu a ceną, jaką za niego zapłacił - lub minimum $1,500.

 

Reklamacje na dealera używanych samochodów.

Nasze możliwości złożenia reklamacji na używany samochód są na ogół ograniczone. Większość samochodów używanych nie ma gwarancji, czyli sprzedawane są “tak jak są” czyli “as is”. Trzeba jednak pamiętać, że praktycznie każdy stan ma swój zbiór przepisów chroniących konsumenta pod nazwą “Ustawa o Ochronie Konsumenta przed Oszustwem” czyli “Consumer Fraud Protection Act”. Jednym z najważniejszych punktów w tej ustawie jest stwierdzenie, że sprzedawca nie ma prawa sprzedać samochodu bez powiadomienia kupującego znanej mu wadzie samochodu (“Powiadomienie o znanym defekcie”) czyli “Known defect disclosure”. Przeprowadzenie takiego dowodu jest często dosyć trudne i czasochłonne. Inną możliwość daje nam pisemne oświadczenie sprzedającego, że samochód jest w dobrym stanie technicznym. Przykładowo, jeżeli samochód kupiony został dzięki ogłoszeniu w gazecie, w którym podany jest jego stan jako idealny, może to stanowić podstawę do naszych dalszych roszczeń.

W razie konieczności złożenia reklamacji na jakąkolwiek usługę związaną z zakupem i naprawą nowego samochodu, powinniśmy przestrzegać następującej kolejności:

  1. Rozmowa z menadżerem serwisu naprawczego lub menadżerem generalnym.

  2. Jeśli reklamacja nie dotyczy samochodu w okresie gwarancyjnym, można zwrócić się do niezależnej organizacji (na przykład lokalne Better Business Bureau), która może wystąpić w roli mediatora lub do właściwego terytorialnie powiatowego biura władz lokalnych - Consumer Services. W Chicago jest to urząd nazywający się “Business Affairs and Consumer Protection”.

  3. Przedostatnią instancją, która może pomóc w odzyskaniu niepotrzebnie wydanych pieniędzy jest właściwy terytorialnie sąd zajmujący się drobnymi skargami (Small Claims Court). Opłaty sądowe są niewielkie i nie trzeba zatrudniać adwokata, co obniża koszt prowadzenia takiej sprawy. Czas jej umieszczenia na wokandzie jest znacznie krótszy w porównaniu do normalnej procedury sądowej. Wysokość odszkodowania w takim sądzie podlega zwykle ograniczeniom do kilku tysięcy dolarów.

  4. Ostatnia możliwość to skomunikowanie się z adwokatem i zaskarżenie winowajcy o pokrycie szkód. Najlepiej jest poszukać adwokata, który specjalizuje się w sprawach związanych z samochodami. Niestety ta ostatnia forma jest zwykle najkosztowniejsza (adwokat na ogół żąda depozytu z góry za prowadzenie takich spraw).

 

Możliwości zwrócenia używanego samochodu.

Należy pamiętać, że tak jak i w przypadku nowych samochodów prawo w zdecydowanej większości stanów nie pozwala na zwrócenie zakupionego samochodu nawet po godzinie! Jeżeli podpisaliśmy dokumenty kupna-sprzedaży i wyjechaliśmy od dealera transakcja uważana jest za zawartą i nie można już tej transakcji unieważnić oczywiście poza przypadkami wyraźnego oszustwa.
Niektóre firmy sprzedające nowe jak i używane samochody (np. Carmax) przewidują możliwość zwrotu samochodu w ściśle określonym czasie, ale są to postanowienia ograniczone do transakcji z tymi firmami.

 

Prawo Bubla (“Lemon Law”) - czyli jak zwrócić bubel.
W chwili obecnej tylko w sześciu stanach wprowadzono tzw. “Lemon Law” dotyczące używanych samochodów. Tymi stanami są: Connecticut, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York i New Mexico.

Prawo to przewiduje okres gwarancyjny na sprzedawane samochody używane i możliwość zwrócenia samochodu o ile samochód nie został naprawiony po kilku naprawach.

 

Reklamacje na działalność niezależnego warsztatu samochodowego.

Zanim oddamy samochód do naprawy, w celu uniknięcia problemów, warto sprawdzić, czy warsztat, który wybraliśmy cieszy się dobrą opinią. Można to sprawdzić na Internecie w wyszukiwarce Google, stronie Yelp czy w lokalnym Better Business Bureau.

W sytuacji, kiedy warsztat/stacja obsługi nie chce lub nie potrafi naprawić nam samochodu, powinniśmy oddać go do innego, niezależnego warsztatu z prośbą o diagnozę i wycenę naprawy samochodu. Może to kosztować około 40 do 60 dolarów, ale jeżeli taką wycenę otrzymaliśmy na piśmie, możemy jej użyć jako podstawy do naszych dalszych roszczeń. Sposób składania takich roszczeń jest analogiczny do skarg na dealera samochodowego.

 

Używanie kart kredytowych przy płaceniu za naprawę.

Wszyscy, którzy mają karty kredytowe powinni przyjąć jako żelazną zasadę płacenie za usługi przy pomocy karty kredytowej. Wszystkie banki wystawiające karty kredytowe przyjmują reklamacje na usługi opłacone przy ich pomocy. Pozwala to na wstrzymanie wypłaty z karty kredytowej w razie sporu z warsztatem. Stawia to nas na ogół w lepszej sytuacji przetargowej przy próbie rozwiązania reklamacji. Dlatego też zawsze należy przed oddaniem samochodu do naprawy upewnić się, czy dany zakład przyjmuje karty kredytowe.
 

Reklamacje samochodów używanych

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2017, 2018 by Andrzej Babinicz